[TP1 Tendee Clients 7.4]
Prijavite se

Ste pozabili geslo?

 

Ustvarite nov račun

V primeru vsebinskih vprašanj se obrnite na ustrezne skrbnike programov na Občini.

V primeru tehničnih težav se obrnite na skrbnika aplikacije:

Odgovore na vaša vprašanja boste dobili v najkrajšem možnem času.

Sporočila
 • Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2024
  Datum: 05.04.2024

  Občina Ajdovščina na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 22/17, 16/19) objavlja

  Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2024

  Priponka: Besedilo javnega razpisa

  Vloge je mogoče na spletnemu portalu izpolniti in oddati do izteka roka za prijavo na razpis. Rok za oddajo vlog je petek, 26. 4. 2024.

  Obrazci za prijavo na razpis se nahajajo v oddelku Javni razpisi na področju sociale.

  Navodilo za izpolnjevanje in oddajo vlog:

  Obrazce je potrebno izpolniti po vrsti, najprej oba osnovna obrazca in nato še programski obrazec.

  Po končanem izpolnjevanju vloge je potrebno kontrolni obrazec, ki se kreira v zadnjem koraku oddaje elektronske vloge, podpisati (elektronsko oz. fizično – v tem primeru je potrebno podpisan kontrolni obrazec skenirati in shraniti v računalnik) ter ga podpisnega vstaviti v aplikacijo in potrditi proces oddaje vloge.

  Za vsebinska vprašanja se lahko obrnete na Občino Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, v času uradnih ur, na tel. št. 05/365 91 37 ali po e-pošti na naslov: jerica.stibilj@ajdovscina.si.

  Priponka: vzorec pogodbe

 • Objava razpisa: Javni razpis za sofinanciranje športnih in drugih velikih prireditev v občini Ajdovščina za leto 2024
  Datum: 22.03.2024

  Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina na podlagi 38. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18 in 79/22), Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2024 (Uradni list RS št. 89/2022, 11/2023 in 71/2023) ter Sklepa o začetku postopka in imenovanju komisije za vodenje postopka dodelitve sredstev preko Javnega razpisa za sofinanciranje športnih in drugih velikih prireditev v občini Ajdovščina v letu 2024 z dne 20. 3. 2024, objavlja Javni razpis za sofinanciranje športnih in drugih velikih prireditev v občini Ajdovščina za leto 2024.

  PRIJAVA NA RAZPIS IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG:

  Prijavitelj mora za vsako posamezno prireditev, ki jo prijavlja na razpis, oddati elektronsko vlogo preko spletnega portala https://ajdovscina.tendee.net/.

  Elektronske vloge je mogoče izpolniti na portalu https://ajdovscina.tendee.net/ od 22. 3. 2024 do izteka roka za prijavo na razpis. Rok za  prijavo na razpis je do vključno ponedeljka, 8. 4. 2024. 

  Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge je potrebno kontrolni obrazec, ki se kreira ob zaključku izpolnjevanja elektronske vloge, podpisati (elektronsko ali fizično – v tem primeru je potrebno podpisan kontrolni obrazec skenirati) ter ga podpisnega oddati v aplikacijo in potrditi proces oddaje vloge.

  Opomba: elektronskih vlog in kontrolnega obrazca ni potrebno tiskati in v fizični obliki pošiljati ali oddati na Občino Ajdovščina. Podpisan kontrolni obrazec, ki se kreira ob zaključku izpolnjene elektronske vloge se odda v aplikaciji.

  Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pokličejo na tel. št.: 05/365-91-59 ali pišejo na elektronski naslov veronika.koren@ajdovscina.si.

  Razpisna dokumentacija:

  -          Besedilo javnega razpisa

  -          Sklep o začetku postopka in imenovanju komisije

  -          Vzorec pogodbe

 • Objava razpisa: Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2024
  Datum: 12.03.2024

  Občina Ajdovščina na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb), 7. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 70/19) ter Letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2024, objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2024.

  Rok za oddajo vlog je PONEDELJEK, 8. 4. 2024.

  Prijavitelj izpolni vlogo za sofinanciranje preko spletne aplikacije na portalu Tendee. Vloge je mogoče na spletnem portalu izpolniti do izteka roka za prijavo na razpis.

  Po končanem izpolnjevanju vloge je potrebno kontrolni obrazec, ki se kreira ob zaključku izpolnjevanja elektronske vloge, podpisati (elektronsko oz. fizično – v tem primeru je potrebno podpisan kontrolni obrazec skenirati) ter ga podpisnega dodati v aplikacijo in potrditi proces oddaje vloge.

  Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo na Občini Ajdovščina, kontaktna oseba Erika Zavnik, tel. št. (05) 365 91 22 ali na Zavodu za šport Ajdovščina, kontaktna oseba Primož Sulič, tel. št. (05) 364 47 21.

  V primeru tehničnih težav nas kontaktirajte na podpora.ajdovscina@tendee.net ali telefonsko številko: 05 907 78 22

  Razpisna dokumentacija:

  Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2024.pdf

  Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina.pdf

  Vzorec pogodbe.docx

  Navodilo za pripravo in oddajo vlog.doc

   

  Občina Ajdovščina

 • Objava razpisa: Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj otrok in mladine v letu 2024
  Datum: 06.03.2024

  Občina Ajdovščina na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj (Uradni list RS, št 28/2023.) objavlja Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj v letu 2024.

  Vloge je mogoče na spletnemu portalu izpolniti do izteka roka za prijavo na razpis. Po končanem izpolnjevanju vloge je potrebno kontrolni obrazec, ki se kreira ob zaključku izpolnjevanja elektronske vloge, podpisati (elektronsko oz. fizično – v tem primeru je potrebno podpisan kontrolni obrazec skenirati) ter ga podpisnega dodati v aplikacijo in potrditi proces oddaje vloge.

  Roki za oddajo vlog:

  sklop A: za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 29. 3. 2024 (PRIJAVE ZAPRTE),

  sklop B: za sofinanciranje letovanj 6. 9. 2024.

  Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Andreja Vidmar Sukanović, tel. št.: 05/365 91 57, v času uradnih ur organa, ali po elektronski pošti: andreja.vidmar@ajdovscina.si.

  Priponke:

  Občina Ajdovščina, 8. 3. 2024